Objecte

És objecte d’aquestes condicions regular les ajudes a Ajuntaments de la província d’Alacant, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019.

Dirigit

Podran ser beneficiaris les pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Planes per a la anualitat 2021.

Quantia 

La quantia màxima a percebre serà de 3.000 euros per sol·licitant.

Sol·licitud

Les sol·licituds tindran que presentar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament de Planes.

 

Últimes notícies

Històric de notícies