L’aqüeducte forma part d’una xarxa de construccions hidràuliques que aprofiten les aigües de la bassa de “l’Escaleta” i la del “Canyeret” per regar els bancals més propers. L’aqüeducte es sustenta mitjançant una sèrie de quatre arcs gairebé ogivals, per tant podria haver-se construït entre finals del segle XIII i principis de l’XIV. Porta aigua fins als voltants de l’nucli urbà, on se suma aquest cabal a el de la Font Nova la qual, al mateix temps, abasteix d’aigua a l’rentador municipal. Mitjançant un contra aqüeducte situat a la part baixa de la seva estructura i que actualment està entubat, proporciona les restes d’aigua a una altra bassa. Hi ha indicis que l’aqüeducte podria haver abastit d’aigua a el castell mitjançant un sistema de bombes hidràuliques.

Veure en el mapa