PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc de el sistema nacional de Garantia Juvenil

Subvenció: 15.207,24 €

Nombre de contractes: 1 contracte

Durada de l’contracte: 12 mesos

Tipus de contracte: Contracte de treball temporal per obra i servei

Tasques a realitzar: Neteja d’edificis

Condicionament i neteja de la via pública

Subvenció cofinançada pel Fons Social Europeu

Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

https://www.empleo.gob.es/uafse

Històric de notícies